1
Січень 2022року
нас контролюють
санкції від Держпраці

У яких випадках Держпраці накладає санкції на суб’єкта господарювання

Із листа до редакції: «У яких випадках Держпраці має право зупинити виконання робіт або експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки?»

Володимир Шапінський , експерт із охорони праці, Київ

За результатами планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) (далі — держорган) складає акт. На це вказує частина шоста статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі — Закон № 877).

На підставі акта держорган може звернутися з позовом до адміністративного суду в порядку та строки, встановлені законом. Аби зробити це, мають бути причини, щоб повністю або частково зупинити виробництво (виготовлення), реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг. А як діяти, якщо необхідно вжити інших заходів реагування? У такому разі держорган протягом п’яти робочих днів із дня, коли завершилася перевірка, складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ із вимогою усунути виявлені порушення (ч. 7 ст. 7 Закону № 877).

На підставі розпорядчого документа — припису — Держпраці зупиняє, припиняє, обмежує:

  • експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об’єктів;
  • виготовлення і експлуатацію машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва;
  • виконання певних робіт.

Про це йдеться в підпункті 52 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015 № 96.

Повністю або частково зупинити господарську діяльність може лише рішення суду. Відновити діяльність можна з моменту, коли відповідний держорган отримав повідомлення суб’єкта господарювання про те, що він усунув усі порушення, які встановив суд (ч. 5 ст. 4 Закону № 877).

Підстави, щоб зупинити господарську діяльність, а також повноваження держорганів щодо цього встановлюють виключно закони (ч. 4 ст. 4 Закону № 877).

На сьогодні немає вичерпного переліку підстав, щоб зупинити господарську діяльність. Натомість умови заборон, пов’язаних із експлуатацією виробничого обладнання, визначають нормативно-правові акти з охорони праці.

Якщо суб’єкт господарювання не виконує приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів держоргану, до нього застосовують штрафні санкції згідно із законом (ч. 9 ст. 4 Закону № 877).

 
Зірка
за правильну відповідь
неправильно
Правильно
Хто може повністю або частково зупинити господарську діяльність підприємства? 
Повністю або частково зупинити господарську діяльність може лише рішення суду. Підстава — частина п’ята статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від  05.04.2007 № 877-V. 
а) інспектор Держпраці 
б) суд 
в) голова місцевої держадміністрації