1
Січень 2022року
запитання – відповідь

Хто відповідає за медогляди на підприємстві

На ваші запитання відповідає Олександр Пількевич,
експерт із питань пожежної безпеки та охорони праці, адвокат, Київ

Хто на підприємстві відповідає за проходження медогляду: кадрова служба чи служба охорони праці?

Служба охорони праці (СОП) організовує роботу відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (далі — Типове положення). Функції СОП визначає глава 3 Типового положення.

Типове положення покладає на СОП функції контролю за тим, як проводити:

  • попередні й періодичні медогляди працівників, зайнятих:
         – на важких роботах;
         – роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
         – роботах, де є потреба у професійному доборі;
  • щорічні обов’язкові медогляди осіб віком до 21 року.

Роботодавець призначає відповідальних осіб за організацію медогляду. На це вказує пункт 3.5 розділу ІІІ Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246.

Чинне законодавство не визначає осіб, на кого роботодавець може покласти обов’язки з організації обов’язкових медоглядів працівників. Тобто роботодавець самостійно визначає осіб, відповідальних за організацію медоглядів.