1
Січень 2022року
створюємо безпечні умови праці
наряд-допуск

Наряд-допуск на роботи підвищеної небезпеки: оформлюємо правильно

Володимир Шапінський , експерт із охорони праці, Київ
ЗАСВОЇТЕ

яку форму наряду-допуску вибрати, що зазначати в кожній із частин цього документа, у скількох примірниках оформлювати та як реєструвати

ОТРИМАЄТЕ

форму наряду-допуску, розроблену нашим експертом, та перелік журналів для реєстрації нарядів‑допусків

Наряд-допуск — викладене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення робіт. Цей документ оформлюють не на всі роботи, а лише на ті, що передбачають підвищену виробничу небезпеку.

Право видавати наряди-допуски мають інженерно-технічні працівники відповідної кваліфікації, яких уповноважив роботодавець (керівник підприємства). Це можуть бути:

 • технічний керівник;
 • головні спеціалісти та інженерно-технічні працівники;
 • відповідальні за утримання виробничого обладнання, будівель або споруд;
 • відповідальний за проведення робіт підвищеної небезпеки — у підрядних організаціях.

Особа, що видаватиме наряди-допуски, має пройти навчання та перевірку знань із питань охорони праці. Періодичність такого навчання та перевірки — від одного до трьох років.

Фаховий рівень працівників, які організовують та виконують роботи за нарядом-допуском, контролює служба охорони праці. Зокрема, вона погоджує:
• перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно оформлювати наряд‑допуск;
• список посадових осіб, яким надають право видавати наряди-допуски та/або акти-допуски, бути допускачами до робіт за нарядами-допусками та бути керівниками робіт.
Підстава — пункти 3, 11 розділу І Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 04.07.2019 № 1045 (НПАОП 27.0-4.03-19).

У відповідальних за оформлення нарядів-допусків осіб часто постають запитання: яку форму наряду-допуску вибрати, що зазначати в цьому документі, у скількох примірниках оформлювати та як реєструвати. На них і відповімо в статті.

Яку форму вибрати

На сьогодні нормативні документи передбачають:

 • до 35 форм нарядів-допусків, зокрема 10 форм на газонебезпечні й вогневі роботи;
 • до 13 форм журналів реєстрації видачі нарядів-допусків — журнали містять від 5 до 11 граф.

Наявність різних форм нарядів-допусків і журналів призводить до формалізму, плутанини та додаткових витрат. Зокрема, необхідно мати комплект різних форм нарядів-допусків, бланків і журналів; проводити додаткове навчання щодо їх оформлення.

Як вибрати потрібну форму? Насамперед конкретизуйте перелік робіт, які проводять за нарядом-допуском, і форми цього документа відповідно до вимог нормативних документів. Для уніфікації форм нарядів-допусків і журналів їх обліку розробіть Типове положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки. Такий підхід буде доцільним для підприємств, які використовують три й більше форм нарядів-допусків.

Додаток 1

Щоб скачати Додаток,
прочитайте статтю до кінця

У Додатку 1 наводимо форму наряду-допуску для робіт підвищеної небезпеки, розроблену автором. Її можна використати під час робіт підвищеної небезпеки, як-от:

 • газонебезпечних;
 • в електроустановках;
 • на висоті;
 • на об’єктах будівництва та в промисловості будівельних матеріалів;
 • на тепломеханічному обладнанні, вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об’єктах;
 • в інших особливих умовах підвищеної небезпеки.

Запропонована форма наряду-допуску не суперечить чинним формам нарядів-допусків. Вона дає змогу забезпечити єдність форми та змісту під час видачі нарядів-допусків.

Щоб провести нескладні роботи1, доцільно використовувати вже наявні в нормативних документах форми нарядів-допусків.

1 Наприклад, роботи з пороховим інструментом; роботи вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередачі; вогневі, водолазні роботи.

Що ж, із формою наряду-допуску розібралися, тепер розглянемо структуру цього документа.

Яка структура

Більшість нарядів-допусків для робіт у складних умовах виробництва містить дві частини:

 • перша — розділ «Наряд»;
 • друга — розділ «Допуск».

При цьому форми нарядів-допусків2 мають наскрізну нумерацію, тобто розділи «Наряд» та «Допуск» не роз’єднують.

2 Виняток — наряд-допуск за формою, наведеною в додатку Ж до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».
Наряд-допуск для нескладних робіт зазвичай оформлюють як одну частину.

Розглянемо, що визначають у частинах «Наряд» і «Допуск». 

Щоб прочитати текст,

натисніть на жовту плашку

У деяких формах нарядів-допусків передбачено, що частину «Наряд» може затверджувати технічний керівник, наприклад головний інженер, або інша визначена керівником суб’єкта господарювання посадова особа.

Отже, у частині «Наряд» визначають конкретний обсяг виконуваних робіт і відповідні організаційно-технічні заходи, а в частині «Допуск» — людський чинник у виконуваних видах робіт.

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

 

Чи можна використовувати електронний підпис при оформленні наряду-допуску

Так, можна.

Суб’єкт господарювання має розробити інструкцію щодо електронного документообігу на підприємстві.

Є Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена постановою КМУ від 17.01.2018 № 55. Ця інструкція визначає порядок проходження електронного документа з моменту його створення або одержання та до моменту відправлення або передавання до архівного підрозділу установи, а також оперативний інформаційний обмін за допомогою службової електронної пошти.

Електронні документи підписують, погоджують, засвідчують за допомогою кваліфікованого електронного підпису або кваліфікованої електронної печатки

Далі роз’яснимо, у скількох примірниках оформлювати наряд-допуск та що можна додавати до цього документа.

Скільки примірників і які додатки

Наряд-допуск оформлюють як на виконання робіт на одному робочому місці, так і на послідовне виконання однотипних робіт на декількох робочих місцях.

Розрізняють наряд-допуск:

 • загальний — для робіт загалом на обладнанні або в робочій зоні;
 • проміжний — для робіт на окремих елементах обладнання або ділянках робочої зони.

Проміжний наряд видають лише за наявності загального. Форма такого наряду-допуску наведена в додатку 3 до Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджених наказом Міненерговугілля від 02.12.2013 № 892 (НПАОП 0.00-1.69-13).

Наряд-допуск на роботу виписують у двох примірниках, заповнюють під копіювальний папір. Записи в обох примірниках мають бути чіткими, розбірливими та зрозумілими. Наряди-допуски нумерують щомісяця, починаючи з першого номера. На це вказують підпункти 15.1.3, 15.1.4 Правил охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 14.10.2004 № 226 (НПАОП 60.1-1.01-04).

Наряд-допуск оформлюють на кожну бригаду, яка бере участь у роботах. Перший примірник документа має бути в особи, яка видала наряд-допуск, другий — у відповідального керівника робіт.

У разі робіт на території діючого підприємства наряд-допуск оформлюють у трьох примірниках. Третій екземпляр видають відповідальній особі діючого підприємства (допускачу). Допускач проводить інструктаж відповідального виконавця робіт щодо особливостей робіт на території підприємства.

Примірники нарядів-допусків підписують відповідальні особи.

Форму наряду-допуску заповнюють відповідно до змісту підрядкового тексту бланка, ясно й чітко. Можна оформлювати наряд-допуск в електронній формі.

У наряді-допуску можна вказати найменування та номери креслень, схем й інших оперативних документів, які використовують під час робіт. Їх додають до наряду.

Під час газонебезпечних робіт до наряду-допуску можна додати план виконання таких робіт.

Що вказують у плані виконання газонебезпечних робіт
НАТИСНІТЬ, щоб прочитати текст ↓

• Послідовність робіт
• Розташування працівників
• Потребу в механізмах і пристроях
• Заходи, що забезпечують безпеку робіт
• Осіб, відповідальних за проведення кожної газонебезпечної роботи, за загальне керівництво та координацію робіт
Підстава — пункт 7.8 розділу VІІ Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міненерговугілля від 15.05.2015 № 285 (НПАОП 0.00-1.76-15).

Систему нумерації нарядів-допусків, порядок їх реєстрації та зберігання встановлює керівник виробничого підрозділу. Нумерацію цих документів зазвичай проставляють у вигляді двох чисел через дефіс:

 • перше — це порядковий номер наряду-допуску, який був виписаний із початку поточного року;
 • друге — поточний рік.

Перед початком робіт в охоронній зоні інженерної комунікації необхідно:

 • отримати від уповноваженого представника підприємства-власника інженерної мережі письмову згоду — дозвіл, акт-допуск3, ордер тощо;
 • ознайомити з вказаними заходами безпеки виконавців робіт.
3Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (цеху, виробничої дільниці) — документ, складений за встановленою формою, за яким передають об’єкт підряднику для робіт на території замовника. Так зазначено в пункті 2 НПАОП 27.0-4.03-19.

Якщо роботи одночасно ведуть декілька підрядних організацій, спочатку розробляють додаткові заходи безпеки. Наприклад, це можуть бути заходи безпеки з акта-допуску. Їх включають до наряду-допуску кожного виконавця робіт.

Кількість нарядів-допусків, які одночасно оформлюють на одного відповідального керівника робіт, визначає особа, яка видала наряд-допуск. При цьому вона враховує фізичну можливість відповідального керівника робіт виконати свої обов’язки. Зауважте, що у відповідального керівника робіт не може бути одночасно понад три незакритих наряди-допуски.

Насамкінець з’ясуємо, у якому журналі реєструвати видачу нарядів-допусків, де та як довго його зберігати.

Як реєструвати видачу

Видачу та повернення наряду-допуску реєструють у спеціальному журналі. Йому присвоюють наступний за порядком номер.

Додаток 2

Перелік журналів для реєстрації нарядів-допусків знайдете в Додатку 2. Залежно від сфери господарювання керівник підприємства має визначити конкретну форму журналу.

Журнал нумерують, прошнуровують та засвідчують печаткою суб’єкта господарювання. Журнали реєстрації видачі нарядів-допусків, незаповнені бланки й закриті наряди-допуски зберігають у особи, яка їх видає.

Аркуші журналу нумерують, прошивають і за потреби проставляють на них печатку. Кількість прошитих листів засвідчує підписом особа, яка видала журнал. Наприклад, про це йдеться у примітці до наряду-допуску, наведеного в додатку 4 до Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Держкомлісгоспу від 27.12.2004 № 278.

Журнал реєстрації нарядів-допусків належить до документів тимчасового зберігання — до трьох років, за мірою заповнення. Як довго його зберігати, визначає керівник виробничого підрозділу залежно від видів виконуваних робіт — від 30 діб до трьох років.

Місце та строк зберігання закритих нарядів-допусків визначає керівник виробничого підрозділу. Строк зберігання наряду-допуску відраховують від дня, коли закрили документ. Він залежить від видів виконуваних робіт і може бути від 30 діб до трьох років. Підстава — пункт 336 таблиці Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5.

Конкретний строк зберігання нарядів-допусків визначають у локальному положенні про видачу цих документів. Або ж його визначають особи, відповідальні за організацію робіт підвищеної небезпеки підприємства, за погодженням із роботодавцем.

Закриття наряду-допуску оформляють за участю визначених у ньому відповідальних осіб.

Заборонено поновлювати експлуатацію технологічного обладнання, будівлі, споруди або їхніх елементів, пов’язаних із роботами за нарядом-допуском, без повернення закритого наряду-допуску відповідальним виконавцем робіт.

Якщо форма наряду-допуску передбачає додаток (корінець), то після закриття документа цей додаток повертають особі, яка видала наряд-допуск.

І насамкінець пам’ятайте: безпека робіт за нарядом-допуском насамперед залежить від кваліфікації та професійних навичок осіб, які їх організовують. 

Зірка
за правильну відповідь
неправильно
Правильно
Як довго зберігати наряд-допуск? 
Строк зберігання наряду-допуску залежить від видів виконуваних робіт і може бути від 30 діб до трьох років. Підстава — пункт 336 таблиці Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5. 
а) від 30 діб до трьох років 
б) від 60 діб до 10 років 
в) від 10 діб до двох років 
Матеріали для скачування: