1
Січень 2022року
проводимо атестацію робочих місць
пільги та компенсації

Атестація робочих місць: для чого проводять та які пільги визначають

Ольга Чернетенко , експерт із охорони праці, Київ
СТАТТЯ ПІДКАЖЕ
 1. Для яких робочих місць проводити атестацію
 2. Які пільги й компенсації встановлюють за результатами атестації

Атестацію робочих місць за умовами праці (далі — атестація) проводять, щоб урегулювати відносини між роботодавцем і працівниками щодо реалізації прав на здорові та безпечні умови праці.

Щоб з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство вивчає норми охорони й гігієни праці щодо свого виробництва, а також:

 • Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою КМУ від 24.06.2016 № 461 (далі — Списки № 461);
 • Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290;
 • Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 № 163.

За результатами атестації:

 • працівникам установлюють пільги й компенсації за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
 • розробляють заходи, щоб поліпшити умови праці та оздоровити працівників.

На це вказує Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442).

У статті розглянемо, на які пільги й компенсації мають право працівники за результатами атестації. Та спершу розберемося, чиї робочі місця атестувати.

На яких робочих місцях атестація обов’язкова

Атестацію проводять на всіх підприємствах, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих чинників. І ці чинники можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Також обов’язково проводять атестацію робочих місць працівників, чиї професії або посади передбачає нормативний документ, що визначає право на пільги й компенсації.

Атестацію проводять не рідше ніж раз на п’ять років. Її ініціатором має виступити керівник підприємства. Адже саме він відповідає за те, щоб атестацію провели своєчасно та якісно (п. 4 Порядку № 442).

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

 

Чи проводити атестацію робочих місць працівників із неповним робочим днем

Під час атестації робочих місць за умовами праці атестують саме робоче місце, а не працівника. Працівники можуть працювати повний або неповний робочий день. Але це не впливає на те, чи проводити на підприємстві атестацію. Однозначно — проводити.

Атестацію проводять не рідше ніж раз на п’ять років. За цей час може звільнитися працівник або змінитися штатний розпис. Наприклад, наразі працівник працює на 0,5 ставки, а з часом на підприємстві уведуть повну ставку. Тоді на це місце можуть прийняти працівника, який працюватиме повний робочий день

Які пільги та компенсації встановлюють

Пільги та компенсації встановлюють пропорційно фактично відпрацьованому часу в несприятливих умовах праці. Тобто головний показник — фактичний час зайнятості працівника на робочому місці зі шкідливими умовами праці. Такими їх визначають за результатами атестації.

Якщо працівник працює неповний робочий час, то за угодою між ним і власником можна встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Так скеровує стаття 56 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Це впливає на право працівника на пільги та компенсації.

Пільгова пенсія

Як підтверджують право працівника на пенсію за віком на пільгових умовах? Для цього враховують лише ті чинники, що діють на працівника під час трудового процесу не менше ніж 80% робочого часу. При цьому беруть до уваги підготовчі, допоміжні, поточні ремонтні роботи, пов’язані з його трудовими обов’язками й виконувані в шкідливих чи особливо шкідливих умовах праці.

Працівник, який працює неповний робочий день і зайнятий у шкідливих умовах менше ніж 80%, не має права на пільгову пенсію. А той, що працює неповний робочий тиждень, таке право має.

Підприємства мають право власним коштом установлювати право на пільгову пенсію. Про це йдеться в пункті 2-2 розділу ХV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV. Вони можуть зменшувати пенсійний вік працівникам, які працювали або ще працюють за професіями, посадами, що не передбачені в Списках № 461. Обов’язкова умова — за результатами атестації визначили, що умови праці таких працівників дають право на пільгову пенсію.

Підприємство самостійно вирішує, чи проводити атестацію відповідних робочих місць, щоб визначити право працівників на дострокову пенсію власним коштом підприємства.

Щорічна додаткова відпустка

Як розрахувати щорічну додаткову відпустку, регулюють Порядки застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені наказом Мінпраці від 30.01.1998 № 16.

Щоб установити таку відпустку за роботу зі шкідливими умовами праці, враховують показники, які діють на працівника не менше ніж 50% робочого часу.

Скорочена тривалість робочого тижня

Право працівника на скорочену тривалість робочого тижня підтверджують, якщо його робоче місце за результатами атестації віднесено до категорії зі шкідливими умовами праці. Підстава — Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений наказом Мінпраці від 23.03.2001 № 122.

З’ясуємо, у які дні працівнику встановлюють скорочену тривалість робочого часу:

 • якщо в Переліку зазначено «постійно зайнятий» або «що постійно працює» — лише в ті дні, коли він фактично зайнятий у цих умовах протягом усього скороченого робочого часу;
 • якщо таких записів немає — лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу.

Отже, працівнику встановлюють скорочену тривалість робочого тижня за умов:

 • професія наявна у відповідному розділі Переліку;
 • хоча б один виробничий чинник перевищує допустиму величину — умови праці шкідливі та важкі;
 • робота в цих умовах триває не менше половини робочого часу або повний робочий день.

Безплатне молоко

Працівники за роботу зі шкідливими умовами праці мають безплатно отримувати молоко або інші рівноцінні харчові продукти (далі — молоко). Таку пільгу передбачають стаття 166 КЗпП та стаття 7 Закону про охорону праці.

Роботодавець має безплатно забезпечити працівника молоком у достатній кількості, щоб відновити функціональний стан організму, здоров’я працівника, підтримати високий рівень працездатності та для профілактики професійних захворювань.

Рішення про безплатну видачу працівникам молока ухвалюють за результатами лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях або атестації.

Підприємства самостійно визначають порядок безплатної видачі молока, зокрема й працівникам, що працюють неповний робочий день.

Лікувально-профілактичне харчування

Право на безплатне лікувально-профілактичне харчування мають працівники, професії і посади яких передбачені у відповідних розділах Переліку № 4/П-1. Обов’язкова умова — за результатами атестації потрібно підтвердити зайнятість працівників на роботах із особливо шкідливими умовами праці.

Лікувально-профілактичне харчування видають працівникам у дні роботи та дні хвороби з тимчасовою втратою працездатності. При цьому захворювання має бути професійне, а хворий — не госпіталізований.

Доплати за умови праці

Доплати за умови праці встановлюють на конкретних робочих місцях. Їх нараховують працівникам лише за час фактичної зайнятості на роботах зі шкідливими умовами праці. На розмір доплат впливає тривалість дії шкідливого виробничого чинника.

Доплати розраховують відповідно до Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 № 387/22-78.

За цим документом доплати за умови праці становлять:

 • за роботу у важких і шкідливих умовах праці — 4, 8 і 12% тарифної ставки (окладу);
 • за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці — 16, 20 і 24% тарифної ставки (окладу).

Фактичний стан умов праці на конкретному робочому місці оцінюють на підставі даних атестації.

 
Зірка
за правильну відповідь
неправильно
Правильно
Як часто проводити атестацію робочих місць за умовами праці?
Атестацію проводять не рідше ніж раз на п’ять років. Підстава — пункт 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.
а) не рідше ніж раз на рік
б) не рідше ніж раз на три роки
в) не рідше ніж раз на п’ять років