1
Січень 2022року
практикуми-тести

Перевірте свої знання з охорони праці. Підсумковий тест — 2021

Пройдіть підсумковий тест і з’ясуйте, чи добре ви засвоїли теми, про які ми писали в журналі впродовж 2021 року. Успішного тестування!

 • 1
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — в). Комісія з питань охорони праці проводить засідання за потреби, але не рідше ніж раз на квартал.
  Див. статтю Г. Лесенка «Як створити комісію з питань охорони праці на підприємстві».
 • 2
  • а)
  • б)
  Правильна відповідь — а). Офісні працівники під час роботи використовують офісне обладнання — комп’ютерну та іншу оргтехніку, електропобутові прилади — кавоварки, електрочайники тощо, які мають небезпечний чинник — електроживлення. Отже, офісних працівників не можна увільняти від повторного інструктажу. Вони мають проходити його раз на шість місяців. Підстава — пункт 6.5 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).
  Див. статтю Л. Шевчука «Повторний інструктаж працівникам офісу: чи потрібний».
 • 3
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — б). Роботодавець повідомляє про нещасний випадок протягом двох годин за допомогою засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії. Підстава  пункт 8 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337).
  Див. статтю І. Берези «Як розслідувати нещасний випадок на виробництві. Зразки документів».
 • 4
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Правильна відповідь — б). Комісія проводить розслідування нещасного випадку протягом п’яти робочих днів із дня, коли її створили. Підстава — пункт 30 Порядку № 337.
  Див. статтю І. Берези «Як розслідувати нещасний випадок на виробництві. Зразки документів».
 • 5
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — в). Якщо відповідальну особу призначили на конкретний період, то після його закінчення видають новий наказ. Також цей документ видають і в разі, якщо на підприємстві відбулися кадрові зміни й призначені раніше відповідальні особи з певних причин не можуть виконувати покладені на них функції.
  Див. статтю Л. Шевчука «Накази про призначення відповідальних осіб: чи потрібно оновлювати».
 • 6
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Правильна відповідь — г). Відсторонення працівника від роботи можна вважати правомірним, якщо виявили концентрацію спирту в крові понад 0,4 (0,5)‰.
  Див. статтю В. Шапінського «За яких показників алкогольного сп’яніння правомірно відсторонити працівника від роботи».
 • 7
  • а)
  • б)
  Правильна відповідь — б). У такій ситуації варто провести вступний інструктаж станом на тепер і зробити запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Вступний інструктаж потрібно провести за будь-яких обставин, навіть якщо раніше вже провели первинний інструктаж на робочому місці.
  Див. статтю Л. Шевчука «Чи проводити вступний інструктаж, якщо не зробили це своєчасно».
 • 8
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Правильна відповідь — в). Атестацію робочих місць за умовами праці проводять у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років. Або ж її проводять позачергово, якщо докорінно змінилися умови й характер праці, з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.
  Див. статтю О. Чернетенко «З якою періодичністю досліджувати важкість та напруженість праці».
 • 9
  • а)
  • б)
  Правильна відповідь — а). Колективний договір може встановлювати додаткові або вищі порівняно із законодавством, генеральною, галузевою, регіональною угодами соціальні гарантії, пільги, компенсації коштом підприємства. Такі вимоги передбачають стаття 9-1 Кодексу законів про працю України, стаття 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII (далі — Закон № 3356) та стаття 7 Закону про охорону праці.
  Див. статтю О. Чернетенко «Зміни до колдоговору за результатами атестації: підстави, порядок внесення та реєстрація».
 • 10
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — в). Стаття 14 Закону № 3356 передбачає можливість вносити зміни й доповнення до колективного договору протягом строку його дії, але лише за взаємною згодою сторін та в порядку, визначеному колективним договором.
  Див. статтю О. Чернетенко «Зміни до колдоговору за результатами атестації: підстави, порядок внесення та реєстрація».
 • 11
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Правильна відповідь — г). Перелік нормативно-правових актів із охорони праці наведено в Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці.
  Див. статтю Г. Лесенка та Л. Шевчука «Документи СОП: які розробити та скільки зберігати».
 • 12
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — в). За результатами формального професійного навчання працівник отримає документ про освіту встановленого зразка.
  Див. статтю О. Пількевича «Яким буває професійне навчання працівників».
 • 13
  • а)
  • б)
  Правильна відповідь — б). Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер). Підстава — пункт 6.8 НПАОП 0.00-4.12-05.
  Див. статтю Л. Шевчука «Чи може інженер з охорони праці провести позаплановий інструктаж».
 • 14
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — в). Раніше в реквізиті «Підпис» вказували ініціали та прізвище з великої літери. Тепер потрібно вказувати прізвище ВЕЛИКИМИ літерами, не замінювати власне ім’я (Петро, Марина, Ганна) ініціалами.
  Див. статтю О. Денисенка, І. Іванченко «ДСТУ 4163:2020: як оформляти реквізити документів за новим національним стандартом».
 • 15
  • а)
  • б)
  Правильна відповідь — а). Про те, що працівник пройшов вступний інструктаж, фахівець служби охорони праці має зробити запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також поставити відмітку в наказі про прийняття на роботу. Підстава — пункт 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05.
  Див. статтю Л. Шевчука «Чи потрібна відмітка про вступний інструктаж у наказі про прийняття на роботу».
 • 16
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — в). Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.
  Див. статтю І. Шкарівської «На зауваження і приписи СОП не реагують: як діяти».
 • 17
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — а). Приписи потрібно зберігати протягом п’яти років.
  Див. статтю І. Шкарівської «На зауваження і приписи СОП не реагують: як діяти».
 • 18
  • а)
  • б)
  • в)
  Правильна відповідь — б). Якщо працівник у місячний строк повторно пройшов спеціальне навчання і повторну перевірку знань та виявив незадовільні результати, спеціаліст СОП повідомляє роботодавцю у доповідній записці та додає витяг із протоколу комісії.
  Див. статтю Л. Шевчука «Як діяти, якщо працівник не пройшов перевірки знань після спецнавчання».